O Agility

CO TO JEST AGILITY?

Jest to bardzo emocjonujący sport, w którym zawodnik nigdy nie wie, z jakim wyzwaniem  spotka się  uczestnicząc w zawodach.
Sędzia ustawia kombinację przeszkód wedle swojej własnej inwencji, po czym zawodnik ma około ośmiu minut na zapoznanie się z ustawieniem. Następnie każdy ma tylko jedną szansę na przebiegnięcie z psem trasy.
Oczywiście wygrywa najlepszy, który potrafił prawidłowo poprowadzić psa po torze przeszkód i w najlepszym czasie. Przy tym na porządku dziennym są dyskwalifikacje zawodników. Często nawet połowa zawodników zostaje zdyskwalifikowana.
Sport ten wymaga sprawności szybkości, zwrotności, doskonałego przygotowania i zgrania zespołu.

FCI Agility World Championship 2018, Kristianstad, Sweden

W agility mogą startować psy wszystkich ras,  również mieszańce. Wysokość poszczególnych przeszkód dopasowana jest to wielkości psa.

Psy startują w trzech kategoriach wzrostowych:

  •  S  (small) – psy do 35 cm w kłębie
  •  M (medium) – psy powyżej 35 a poniżej 43 cm w kłębie
  •  L (large) – psy powyżej 43 cm w kłębie.

Klasy wyszkolenia

Psy konkurują w swoich klasach wzrostowych w rożnych kategoriach zaawansowania , ale także ścigają się w kategoriach otwartych – „openach”.

W Polsce mamy cztery klasy zaawansowania, które osiąga się na podstawie zdobywanych kwalifikacji :

  • S/M/L 0 – do zerówek może zgłosić się każdy psiak. Tory są łatwe, szybkie, nie ma trudnych zakrętów ,nabiegów czy nieoczywistych kątów .Bazują głównie na prostych liniach i prostych układach przeszkód. Mamy tutaj konkurencje :  „jumping” – układy składają się z tuneli i stacjonat, oraz konkurencje „agility” – oprócz tuneli i stacjonat w układ wplecione są przeszkody strefowe , tylko palisada i kładka ( nie ma huśtawki, slalomu, koła). Jest to klasa praktycznie nieoficjalna, wiele krajów nie organizuje jej na oficjalnych zawodach . Sędziowie pozwalają zwykle biegać z zabawką w ręce ( nie z jedzeniem). Psy biegają bez niczego, nie mogą być w obroży.

Egzamin 1 -3

  • S/M/L 1 – egzaminy jedynkowe składają się z prostych układów przeszkód ,łatwych nabiegów i oczywistych linii,  w torach mogą pojawić się  już  wszystkie przeszkody ( stacjonaty,tunele,slalom,huśtawka,koło, palisada i kładka). Egzamin zaliczony jest wówczas, gdy przebieg jest bezbłędny.
  • S/M/L  2 – aby wystąpić w tej klasie musisz mieć zdane trzy egzaminy w klasie A1 i mieć wpisy od przynajmniej dwóch sędziów.Tory tutaj są trudne, albo bardzo trudne, wymagają od psa i przewodnika  dużych umiejętności .
  • S/M/L 3 – aby wystąpić w tej klasie musisz mieć zdane trzy egzaminy w klasie A2 , z tymże aby mieć zaliczony egzamin, oprócz czystego biegu musisz stanąć na podium, wpis musi być dokonany od przynajmniej dwóch sędziów.

Biegi OPEN

Biorą w nich udział wszystkie psy ze wszystkich kategorii wyszkolenia (oprócz 0) , psy startują i walczą w swoich kategoriach wzrostowych .

Tory są tutaj szybkie i trudne, często zawierają wiele pułapek. Biegi open nie stanowią klasyfikacji do egzaminów.

  • Jumping Open – wszystkie przeszkody oprócz strefowych( palisady,kładki,huśtawki)
  • Agility Open – wszystkie przeszkody

W egzaminach i „openach” nie można  biegać z niczym w ręce, pies nie może mieć nic na sobie.